Schade

In het onverhoopte geval van schade verzoeken wij je de schade te melden via het online schadeformulier op onze website...

Ook ontvangen wij graag:

  • de aankoopnota van het beschadigde object;
  • de aankoopnota van het (eventueel) vervangende object;
  • gespecificeerde reparatienota, indien reparatie niet mogelijk is dan een verklaring waaruit blijkt dat de reparatiekosten de verzekerde waarde te boven gaan. U dient dan op verzoek de beschadigde apparatuur aan ons in te sturen;
  • kopie aangifte. 

De documenten kunt u toevoegen aan het online schadeformulier of per e-mail sturen aan schade@dsv-insurance.nl.