Polisvoorwaarden

Belangrijke informatie over de polisvoorwaarden APP04 per 1 april 2021:

Bij veel schadeverzekeringen zijn risico’s met betrekking tot epidemieën en cyberaanvallen niet meer verzekerd. Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie of cyberaanval als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit. In hoeverre dit een rol van betekenis kan spelen voor de apparatuurverzekering kunnen wij niet zeggen. Vooralsnog hebben wij hier tot nu toe geen schademeldingen over ontvangen dus misschien kunnen we daaruit afleiden dat de impact beperkt lijkt.

Verder is het woord ‘akoestisch’ ter verduidelijking opgenomen bij alarmsysteem omdat wij veel vragen kregen over het soort alarmsysteem waarmee de auto uitgerust moet zijn. Er is niets gewijzigd aan de dekking van diefstal uit de auto.