Wijzigingen regelgeving dronegebruik

Wijziging regelgeving dronegebruik

Vanaf 31 december 2020 december is de Europese regelgeving voor het gebruik van drones van toepassing. Er bestaat dan geen verschil meer tussen particulier en zakelijk gebruik van drones.

Verzekering

Voor het zakelijke gebruik van de drone was het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor de drone al verplicht. Voor particuliere piloten kan de aansprakelijkheid voor het vliegen met drones meeverzekerd zijn op je particuliere aansprakelijkheidsverzekering, maar dit is niet bij alle verzekeraars het geval, dus controleer dit goed!

Drones die lichter zijn dan 250 gram en geen camera hebben zijn van de meeste eisen uitgezonderd zoals leeftijds- en registratieplicht. Deze drones worden beschouwd als speelgoed, maar je kunt wel nog steeds aansprakelijk worden gesteld wanneer je hiermee schade of letsel veroorzaakt.

Wij kunnen je een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor drones aanbieden. Als je deze nog niet hebt afgesloten, neem dan contact met ons op, wij informeren je graag.

Wijzigingen per 31 december 2021

Wanneer je in Nederland voldoet aan de eisen voor het vliegen met de drone mag je de drone ook vliegen in Europese lidstaten met een EU-dronebewijs. Let hierbij wel op dat het dekkingsgebied op je polis ook op Europa dekking staat.

Wanneer je eerder een ROC-light ontheffing of ROC vergunning hebt ontvangen kun je hiermee doorvliegen tot 31 december 2021, daarna vervallen deze vergunningen.

Wel ben je verplicht om bij invoering van de Europese regelgeving op 31 december 2020 ingeschreven te staan in het nieuwe Europese droneregister waar bijv. contact-, verzekerings- en vergunningsgegevens van de piloten worden geregistreerd.

Categorieën

Drones worden vanaf 31 december 2020 ingedeeld in categorieën, de categorie is afhankelijk van het soort drone waarmee wordt gevlogen. Deze categorieën stellen verschillende eisen aan het gebruik van de drone.

  • 1.Open categorie – laagrisico
  • 2.Specific categorie – medium risico
  • 3.Certified categorie – hoog risico

Hierbij gelden de volgende regels:

-De drone weegt maximaal 25 kilogram.

-De maximale vlieghoogte is 120 meter.

-De piloot is minimaal 16 jaar oud en heeft een online training en online examen met

goed gevolg doorlopen.

-De drone vervoert geen gevaarlijke stoffen.

-De drone blijft binnen het zicht van de piloot.

-De drone laat niets vallen of gooit niets weg.

-De drone wordt altijd handmatig bestuurd door een piloot.

Categorie open

Afhankelijk van het gewicht van de drone worden extra subcategorieën gemaakt:

*De minimale leeftijd van 16 jaar geldt in dit geval ook.

2.door gebruik te maken van een standaardscenario, dit zijn vooropgestelde
1.het uitvoeren en laten inspecteren van een risicoanalyse met de Specific Operations Risk Assessment (SORA);Hierbij moeten piloten aantonen dat zij veilig met de drone kunnen vliegen. 

Dit kan op de volgende 3 manieren:
Wanneer de drone afwijkt van de categorie open (zwaardere drone of vliegen buiten het zicht van de piloot) dan is de categorie specifiek van toepassing.


Categorie specifiek

uitzonderingen waaruit gekozen kan worden als aan de voorwaarden voldaan wordt; of

3.door het behalen van een Light UAS Operator Certificate (LUC).

Categorie Certified

De categorie gecertificeerd is bedoeld voor drones met een zeer hoog risico (bijv. vervoer van gevaarlijke stoffen, mensen of goederen). De regels die hiervoor gelden zijn vergelijkbaar met de regels voor bemande luchtvaart.

Vanaf 2022 moeten drones ook verplicht een registratienummer uitzenden met gegevens over de drone en de piloot.

Voor meer informatie:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/nieuwe-regels

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone

https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones