Info

Over DSV Assurantiegroep B.V.
DSV  is een middelgrote Register Makelaar in Assurantiën (RMiA) die al jaren ervaring heeft met het verzekeren van kostbare apparatuur. Wij zijn een volledig onafhankelijk intermediair dat niet gebonden is aan enige verzekeraar of andere financiële instelling.

Wij hebben dit unieke product ontwikkeld voor zowel professionelen als particulieren. Door onze jarenlange ervaring en deskundigheid in dit segment hebben wij speciale afspraken kunnen maken met verzekeraars. Verzekerden kunnen makkelijk hun verzekering online regelen en zich bezighouden met hun werk/hobby. Wij zorgen voor snelle afhandeling van aanvragen, mutaties en schadeclaims.

Klachtenregeling: 
Indien u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt op de volgende manieren uw klacht en/of suggestie indienen.

Per post: DSV Assurantiegroep B.V. ’s-Gravelandseweg 69; t.a.v. de Directie, Postbus 1611, 1200 BP  Hilversum
Per e-mail: info@dsv-insurance.nl
Telefonisch: 035-751 79 45


Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, DEN HAAG, telefoon 070 333 8999, website:  www.kifid.nl. U kunt zich tevens tot de Burgerrechter wenden.

Dienstenwijzer:
De DSV Dienstenwijzer voorziet u van alle informatie die wij u dienen te verschaffen op grond van de Wet op het financieel toezicht (WFT).

Bekijk dienstenwijzerdocument Vermogen .

Bekijk dienstenwijzerdocument Risico's afdekken .

Samenwerking:
DSV  heeft voor haar apparatuurverzekering samenwerkingsverbanden afgesloten met verenigingen zoals de Nederlandse Vereniging van Journalisten, VERS nieuwe film- en televisiemakers, Nikon Club Nederland, Birdpix  en Global DVC. Via deze verenigingen en clubs kunt u op nog aantrekkelijkere wijze uw apparatuurverzekering onderbrengen. Daarnaast krijgt u vanuit de vereniging uiteraard ondersteuning voor het gebruik van al uw kostbare apparatuur.

Execution only:
Als u via deze website zelf een berekening maakt of een apparatuurverzekering sluit, dan handelt u volgens het principe van "execution only". Dat wil zeggen dat u van ons, DSV Assurantiegroep B.V., geen advies krijgt over dit specifieke verzekeringsproduct. Wij zullen derhalve voor de verzekering van uw apparatuur geen alternatieve offertes bij andere verzekeraars opvragen. Zijn er in uw situatie specifieke omstandigheden of heeft u behoefte aan een persoonlijk advies dan kunt u uiteraard voor al uw verzekeringsoplossingen contact met ons opnemen. Wij zijn u daarbij vanzelfsprekend graag van dienst.